Blog

A blog by Erling Løken Andersen on random entrepreneurial topics.

 • AT&T lifts 4chan-block, raid suspended

  In a surprisingly swift move, AT&T has lifted the blockade of 4chan.org and its «/b/»-section.

  Read more
 • AT&T blocks 4chan

  Reports are spreading that AT&T is now blocking 4chan.org's «/b/»-section.

  Read more
 • SSB og fri informasjonsflyt

  Følg saken på Twitter: #ssbdata I internett sin spede begynnelse runget krigsropet «Information wants to be free» blant cyber-aktivistene. Mottoet henspeilte på revolusjonen som internett representerte, og måten samfunnet og informasjonsvoktere måtte tilpasse seg dette nye mediet. Mange følte seg sikkert truet av dette (og noen er det fortsatt),...

  Read more